Calibrated & certified

Koop uw credits

Wetgeving

Hieronder de link naar de Belgische Wetgeving, hier kan men ook de lijst van de geregistreerde verladers vinden die methode 2 (berekeningsmethode) mogen gebruiken :

http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/containergewicht

De SOLAS-wetgeving van 1 juli 2016 bepaalt dat elke container die aan boord van een zeeschip wordt geladen, vergezeld moet zijn van een VGM (Verified Gross Mass) waarop het accurate gewicht vermeld staat, dit om een verhoogde veiligheid van de scheepvaart te garanderen. 

De verlader is ervoor verantwoordelijk dat weging gebeurt. CertiWeight kan de volledige flow verzorgen.

Voor het wegen bestaan volgende toegestane methodes:

  • Methode 1a – niet-automatische weegapparatuur (KB XXXX betreffende niet-automatische weegwerktuigen)
  • Methode 1b – automatische weegapparatuur (KB XXXX betreffende meetinstrumenten)
  • Methode 2 – verlader met gecertificeerd kwaliteitssysteem ISO en/of AEO waarvan berekeningsmethode deel uit maakt via goedkeuring en/of administratief onderzoek door DGMT.

Accuraat meten is de gevraagde standaard.
Handhaving (onderzoek door DGMT) is ‘mogelijk’ vanaf 5% foutenmarge. 
Strafrechtelijke sanctionering volgens de Wet 5 juni 1972 – veiligheid vaartuigen.

De volledige wettelijke bepalingen zijn terug te vinden op:

BE:
http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/faqs/SOLAS_VGM__Industry_FAQs_Dec_2015_US_letter_WEB.pdf
http://ichca.com/container-weighing

NL:
Leden van de werkgroep implementatie van IMO aanpassing SOLAS wegen containers
Regulation 2 - Cargo information
Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo
Hoofdlijn van het wegen van containers