Calibrated & certified

Koop uw credits

Richtlijnen voor de VGM van een container

07/02/2019

Bent u er zich van bewust dat er eigenlijk maar 2 wettelijke manieren zijn om een VGM door te geven?
(meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/containergewicht)

* Methode 1, wegen op een geijkte weegbrug, zoals bij CertiWeight.
* Methode 2, lading + tarra (berekeningssom).

LET OP!
Methode 2 mag enkel en alleen toegepast worden door verladers die hiervoor gecertifieerd zijn! Dit is terug te vinden op: https://mobilit.belgium.be/nl/resource/lijst_geregistreerde_verladers

Methode 2 kan echter ook niet toegepast worden bij boomstammen, metaal schroot, los graan en alle andere soorten bulk. Aangezien dit onpraktisch en ongepast is, moet Methode 1 gebruikt worden.
Bron: MSC_GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO 
Zie punt 5, namelijk 5.1.2.2!