Calibrated & certified

Koop uw credits

FAQ

Algemeen

Wat is SOLAS?

Safety Of Life At Sea

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) is het belangrijkste internationale verdrag voor de veiligheid op zee en kwam in 1914 tot stand na de ramp met de Titanic in 1912. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

https://nl.wikipedia.org/wiki/SOLAS

Wat houdt de SOLAS wetgeving van 1 juli 2016 in?

Voor een container op een schip geladen kan worden, moet het gewicht zijn vastgesteld. Een geverifieerd gewicht is een voorwaarde voor het laden. Geen geverifieerd gewicht, betekent dat de container niet geladen wordt.
Geschat gewicht is niet voldoende. De verlader moet wegen of moet ervoor zorgen dat de geladen container of de inhoud gewogen wordt.

Er zijn 2 toegestane methodes voor wegen:
Methode 1: de geladen container feitelijk wegen.
Methode 2: alle ladingonderdelen (goederen, paletten, stuwage, tarragewicht van de container ...) wegen en samentellen.

De wetgever heeft marges vastgesteld waarbinnen het gewicht mag afwijken.
Implementatie van de wet: commerciële partijen dienen de regels na te leven die nationaal/lokaal gelden, bijvoorbeeld qua documentatie en certificering.
De wetgeving gaat in vanaf 1 juli 2016.

Voor de exacte en geldende wetgeving zie http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart

Wat is VGM?

Verified Gross Mass

Er zijn 2 toegestane methodes voor het bekomen van VGM:
Methode 1: de geladen container feitelijk wegen
Methode 2: alle ladingonderdelen (goederen, paletten, stuwage, tarragewicht van de container...) wegen en samentellen
De wetgever heeft marges vastgesteld waarbinnen het gewicht mag afwijken. 

De CertiTerminals van CertiWeight gebruiken methode 1. De software van CertiWeight werkt ook in combinatie met geaccrediteerde weegsystemen op de site.

Wie stelt het VGM-document op?

Het is de verantwoordelijkheid van de verlader om een VGM-document te voorzien voor elke maritieme container die verscheept moet worden. CertiWeight kan de hele flow op zich nemen. De fysieke weging kan op de CertiTerminals van CertiWeight. CertiWeight genereert meteen het VGM-document dat via de CertiWeight cloud-oplossing elektronisch wordt aangeleverd aan de betrokken partijen.

De industrie kan ook vanop een geaccrediteerde “weegmethode 2” op de eigen site werken met de CertiWeight cloud-oplossing.

Vanaf wanneer is het VGM-document verplicht?

De SOLAS-wetgeving gaat in op 1 juli 2016. Vanaf die datum moet elke container die op een schip geladen wordt, voorzien zijn van een VGM-document.

Wanneer moet het VGM-document voorgelegd worden?

Het VGM-document moet in elk geval voor het laden en tijdig worden verstrekt, zodat het stuwplan kan worden opgesteld voor het laden. Dit is de verantwoordelijkheid van de verlader.
​Dankzij CertiWeight wordt het VGM-document automatisch bij weging gegenereerd en via de cloud aan de betrokkenen bezorgd, zonder tijdverlies.

Waar moet het gewicht van de container bepaald worden?

Wegen kan zowel op het terrein van de verlader als op een weegstation. Voorwaarde is dat de weegmethode geaccrediteerd en gekalibreerd is.
​De CertiTerminals van CertiWeight voldoen niet alleen aan die voorwaarde, ze leveren met CertiWeight ook meteen alle documenten af en elektronisch bovendien

Hoe moet het VGM-document aangeleverd worden en aan wie?

VGM mag los van de Bs/L instructies bezorgd worden, ook elektronisch.
De verlader informeert de rederij over de accurate VGM.
Sanctie indien geen VGM: de rederij mag de container niet aan boord laden. 
​CertiWeight bezorgt via zijn cloud-oplossing alle vereiste documenten elektronisch aan de belanghebbenden. => U beslist aan wie de VGM bezorgd wordt!

Wat met het VGM-document bij transshipment?

Indien het eerste schip onder SOLAS valt, mag de VGM hergebruikt worden.
Een VGM afgeleverd door CertiWeight is door bevoegden overal raadpleegbaar.

Welke weegmethodes zijn mogelijk?

Methode 1: de verlader weegt de container op een gekalibreerde weegbrug.

Methode 2: de verlader weegt alle ladingsonderdelen (goederen, paletten, stuwage en ladingszekeringsmaterialen en het tarragewicht van de container) en telt de gewichten op.

Is er een tolerantie op het doorgegeven gewicht?

SOLAS voorziet een max. tolerantie van 5% op het totale gewicht van de container. Elk individueel land mag zijn eigen marge bepalen.

Wat met containers "out of gauge"?

Out of gauge = enkel overhoogte.

Overbreedte hoeft geen speciale behandeling/prijs.

Containers kunnen volgens dezelfde procedure aangeleverd worden, maar met volgende specificaties:

  • Enkel overhoogte op de CertiWeight Right Bank, Magershoek. 
  • Overbreedte kan op beide terminals LO en RO

Prijs voor weging en versturen VGM: 156 Euro

Hoe wordt er in de praktijk gewogen?

De flow is als volgt: